Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6605 00ef
6418 60a9 500
6405 31c1 500
Reposted byletha0 letha0
5854 0586
Reposted fromsoftboi softboi
Nigdy naprawdę nie zrozumie się człowieka, dopóki nie spojrzy się na sprawy z jego punktu widzenia (...) dopóki nie wejdzie się w jego skórę, nie pochodzi się w jego skórze po świecie
— Nelle Harper Lee – Zabić drozda
Reposted fromSkydelan Skydelan
6075 eea1 500
Reposted from4777727772 4777727772
6081 a8cf 500
Reposted from4777727772 4777727772
6329 3762
0823 5c71 500
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc
6120 61f7
Reposted frompiehus piehus vianicciekawego nicciekawego
(...) w zdradzie nie chodzi o seks.
A o co? O głód naszej wyobraźni, która długo nie była zaspokajana. Wyobraźni tego, jak wygląda ta druga osoba nago, co do nas czuje, czy o nas myśli. Ba, chodzi nie o pocałunek, ale wyobrażenie sobie, jak ten pocałunek wygląda.
(...)
Bo zdrada to tęsknota za tym jak to było kiedyś. Chodzi o tęsknotę za intensywnością.
https://pokolenieikea.com/2018/08/16/dlaczego-on-mnie-zdradzil-dlaczego-ona-mnie-zdradzila/
Reposted fromobliviate obliviate viaadaaa93 adaaa93
2905 e8f2
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viablacksadcat blacksadcat
4963 acde 500
Illustration of Pi Expanding Forever Closer to a Circle
Reposted fromqb qb viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
5048 6f37 500
Reposted fromqb qb viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
5921 1e92
flowers
Reposted fromMalikor Malikor
5973 6575 500
prawda ? 
Reposted frommononok mononok
6069 caec 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl